Про нас

Головною метою Організації є збереження унікальних куточків природи, підвищення екологічної свідомості населення, сприяння розвитку еколого-просвітницької діяльності в регіоні, підвищення поінформованості населення з приводу екологічних проблем.

grass_in_the_graund

Основними напрямами діяльності Організації є:

 • залучення громадськості до збереження біорізноманіття та екосистем регіону;
 • сприяння розвитку екологічної освіти в регіоні;
 • налагодження співпраці з навчальними закладами регіону з метою екологізації змісту освіти, підвищення екологічної культури молоді;
 • сприяння формуванню механізмів конструктивної взаємодії між об’єднаннями громадян і органами державної влади щодо вирішення екологічних проблем регіону;
 • забезпечення всебічного доступу громадськості до екологічної інформації, здійснення допомоги у зберіганні, примноженні та розповсюдженні екологічних знань, поліпшення стану інформування суспільства з екологічних питань;
 • сприяння експериментальній діяльності, новаторству та розповсюдженню інформації, знань та передової практики, а також розвитку діалогу з питань екології;
 • сприяння організації заходів та кампаній щодо розвитку екологічної освіти в регіоні, проведення пошукових робіт, які спроможні покращити та збільшити знання людини та збагатити людську думку в цілому;
 • проведення тематичних еколого-освітніх проектів та програм, конференцій, фестивалів, конкурсів, круглих столів, акцій, нарад тощо з метою збільшення поінформованості населення щодо нагальних екологічних проблем регіону та знаходження шляхів їх вирішення;
 • підготовка та здійснення інформаційних та видавничих проектів спільно з іншими зацікавленими установами та організаціями;
 • залучення обдарованої молоді до еколого-просвітницької діяльності, екологічного краєзнавства, пізнання «малої батьківщини»;
 • організовувати екологічні експедиції, екскурсії екологічними стежками та маршрутами;
 • сприяти залученню додаткових інвестицій з метою організації еколого-просвітницьких заходів в регіоні.